Honorary chairs

Masataka Inoue

Masataka Inoue - President of Osaka Institute of Technology (Japan)

Sigeru Omatu

Sigeru Omatu - Osaka Institute of Technology (Japan)

Program Committee chairs

Francisco Herrera

Francisco Herrera - University of Granada (Spain)

Kenji Matsui

Kenji Matsui - Osaka Institute of Technology (Japan)

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez - University of Salamanca (Spain)

Workshop Committee chairs

María Navarro

María Navarro - University of Salamanca (Spain)